Kontrast
Czcionka
Bieżące
data publikacji:
15-09-2016 | 21:14
data ostatniej modyfikacji:
15-09-2016 | 21:50
Roczny program współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Organizacje pozarządowe zainteresowane przedstawieniem opinii, uwag i wniosków do projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi (...)" na rok 2017, mogą je zgłaszać w ustalonej formie, w terminie od dnia 15.09.2016 r. do dnia 29.09.2016 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt Rocznego Programu na rok 2017 (załącznik nr 1 do uchwały nr 321.2016)
Formularz zgłaszania opinii (załącznik nr 2 do uchwały nr 321.2016)


* * *

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego na lata 2016-2026

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego na lata 2016-2026”.
 
Zgodnie z art. 10. ust. 1. Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1440) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego na lata 2016-2026”, Starosta Pilski informuje, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pile zamieszczony został projekt powyższego Planu. Opracowany dokument, wyłożony do publicznego wglądu, zawiera informacje o planowanych działaniach w sferze publicznego transportu zbiorowego. Wyłożenie dokumentu w trybie konsultacji społecznych daje mieszkańcom Powiatu Pilskiego możliwość wpływu na jego kształt poprzez zgłaszanie uwag i wniosków oraz propozycji zmian.
 
Uwagi dotyczące Planu Transportowego przekazywać będzie można od dnia 4 stycznia 2016 r. do dnia 25 stycznia 2016 r. w następującej formie:
  1. Drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Pile, Al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła.
  2. Drogą elektroniczną na adres: komunikacja@powiat.pila.pl w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne w zakresie Planu Transportowego”.
  3. Bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Pile, Al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła (Kancelaria Ogólna pok. nr 15, Pn-Pt. godz. 7:30-15:30).

Pliki do pobrania:
  1. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego na lata 2016-2026
  2. Wyciąg z Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego na lata 2016-2026
  3. Formularz konsultacji  społecznych projektu dokumentu pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego” (DOC)
  4. Formularz konsultacji  społecznych projektu dokumentu pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego” (PDF)
ilość odwiedzin: 436967 osób |

Starostwo Powiatowe w Pile, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła

Redakcja: Krzysztof Juszczyk, e-mail: admin.bip@powiat.pila.pl

Realizacja: Ideo