Kontrast
Czcionka
Bieżące
data publikacji:
15-09-2016 | 21:14
data ostatniej modyfikacji:
15-09-2016 | 21:14

Roczny program współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Organizacje pozarządowe chcące przedstawić swoją opinię i/lub propozycje zmian do projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi (...)" na rok 2018, mogą je zgłaszać w ustalonej formie, w terminie od dnia 11.09.2017 r. do dnia 25.09.2017 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt Programu Rocznego na rok 2018 (załącznik nr 1 do uchwały nr 526.2017)
Formularz zgłaszania opinii (załącznik nr 2 do uchwały nr 526.2017)
ilość odwiedzin: 489722 osób |

Starostwo Powiatowe w Pile, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła

Redakcja: Krzysztof Juszczyk, e-mail: admin.bip@powiat.pila.pl

Realizacja: Ideo