Kontrast
Czcionka
Bieżące
data publikacji:
15-09-2016 | 21:14
data ostatniej modyfikacji:
20-04-2017 | 14:12

Informacja o zakończeniu konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Plik do pobrania:
Informacja z przebiegu konsultacji

* * *

Roczny program współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Organizacje pozarządowe zainteresowane przedstawieniem opinii, uwag i wniosków do projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi (...)" na rok 2017, mogą je zgłaszać w ustalonej formie, w terminie od dnia 15.09.2016 r. do dnia 29.09.2016 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt Rocznego Programu na rok 2017 (załącznik nr 1 do uchwały nr 321.2016)
Formularz zgłaszania opinii (załącznik nr 2 do uchwały nr 321.2016)

ilość odwiedzin: 471680 osób |

Starostwo Powiatowe w Pile, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła

Redakcja: Krzysztof Juszczyk, e-mail: admin.bip@powiat.pila.pl

Realizacja: Ideo