Kontrast
Czcionka
Postępowania poniżej 30 000 EUR
data publikacji:
18-12-2015 | 09:34
data ostatniej modyfikacji:
18-12-2015 | 09:34
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: „Poprawa stanu infrastruktury sportowej w jednostkach Powiatu Pilskiego” 08 grudzień 2017
wyniki postępowania | więcej »»»
Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1 za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018 01 wrzesień 2017
wyniki postępowania | więcej »»»
Sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach zadania pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pil 23 sierpień 2017
wyniki postępowania | więcej »»»
Udostępnienie łączy i transmisja danych między lokalizacjami Zamawiającego 17 sierpień 2017
wyniki postępowania | więcej »»»
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017 w Szpitalu Specjalistycznym w Pile, ul. Rydygiera nr 1 08 sierpień 2017
wyniki postępowania | więcej »»»
Sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Zagospodarowanie terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile (w tym budowa boisk, placu rehabilitacyjnego, ogrodu polisensorycznego) w ramach zadania pn. Budowa sali gimnastycznej wra 06 lipiec 2017
wyniki postępowania | więcej »»»
Sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Zagospodarowanie terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile (w tym budowa boisk, placu rehabilitacyjnego, ogrodu polisensorycznego) w ramach zadania pn. Budowa sali .. - unieważnione 27 czerwiec 2017
wyniki postępowania | więcej »»»
Usuwanie pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej na terenie powiatu pilskiego - przetarg zamknięty 29 listopad 2016
wyniki postępowania | więcej »»»
Wykonanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej w skali 1:500 dla obszarów pokrytych mapą analogową 25 listopad 2016
wyniki postępowania | więcej »»»
Przebudowa partii wejściowej w Starostwie Powiatowym w Pile - postępowanie unieważniono (zamknięto przetarg) 22 listopad 2016
wyniki postępowania | więcej »»»
1 | 2  »»»  
ilość odwiedzin: 535335 osób |

Starostwo Powiatowe w Pile, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła

Redakcja: Krzysztof Juszczyk, e-mail: admin.bip@powiat.pila.pl

Realizacja: Ideo